20 ene. 2019

#osmonumentosfalan con ChatterPix


#osmonumentosfalan é un proxecto educativo, iniciado durante o primeiro trimestre do presente curso, polas alumnas de Historia da Arte de 2º de bacharelato do IES de Mugardos. Utilizando de forma gratuita a app "ChatterPix", disponible para sistema Ios. As alumnas escolleron unha obra artística representativa, vista no temario durante o primeiro trimestre, puxéronlle voz e comentaron a obra nun minuto aproximadamente.

Con esta aplicación pódese poñer voz a calquera personaxe, animal, obxecto inanimado...o que queiramos. A parte de pasar un rato divertido, serviunos para desenvolver a competencia lingüística e a competencia dixital, xa que tiveron que interactuar coa cámara da tablet, descargar archivos e grabar voz. Esta app, pode ser válida tamén para a aprendizaxe de idiomas ou a comprensión de calquera contido curricular. Tamén con esta actividade puxemos en práctica a creatividade e a autonomía.
Seguidamente pódense ver os traballos realizados polas alumnas de historia da arte, que tamén están colgados no meu canal de Youtube.12 jun. 2018

BREAKOUTEDU ALTA IDADE MEDIA


PROPOSTA DE GAMIFICACIÓN NA AULA: ABRIR UNHA CAIXA CON CANDADOS.

 Dentro da gamificación na aula e máis concretamente na microgamificación, existen moitas posibilidades. No meu caso xa escoitara falar de Scape Rooms e de Breakouts. No caso do Scape Room, o alumnado ten que sair dunha habitación a través de pistas. No Breakout, o alumnado ten que abrir unha caixa con candados a partir dunha serie de pistas ou enigmas.
Ao finalizar o trimestre realicei un Breakout con 2º da ESO na clase de Historia. Neste caso baseeime nas unidades que estabamos dando sobre a Alta Idade Media. Como fío condutor utilicei a catro persoaxes importantes; Carlomagno, Mahoma, Xustiniano e Teodora, cada equipo correspondíalle unha persoaxe. Seguidamente a partir de retos e enigmas o alumnado foi superando probas.
Gracias á profesora @rosaliarte e a súa páxina web leccionesdehistoria deume a idea de crear dúas tarxetas, unha de "explorador", que permitía que un alumno ou alumna podía levantarse e andar libremente pola aula. E unha tarxeta de "axuda" (dame unha pista) por si algún equipo quedábase estancado e así poder axudalos.
PROBAS DO BREAKOUTEDU
  • 1ª Proba: crucigrama común sobre contidos relativos ao feudalismo. Esta é a única proba común para todos.
  • 2ª Proba: o crucigrama levaríalles a unha conta de Twitter. Nesta conta encontrarían catro imaxes das persoaxes históricas escollidas e catro códigos QR que terían que escanear (cada equipo o seu) para poder seguir avanzando.
  • 3ª Proba: a través dos códigos QR, chegarían á terceira proba. Dita proba consiste en descifrar un código César. O desciframiento levaríalles a buscar na biblioteca de aula a seguinte proba.
  • 4ª Proba: para superar esta proba os alumnos e alumnas deberían facer uso de linternas ultravioleta. Coas linternas descifrarían unha dirección web (escrita con rotulador ultravioleta), que os levaría á quinta proba.
 

  • 5ª Proba: nesta última proba deberían descifrar un crucigrama visual relacionado coas persoaxes utilizadas como fío condutor. A finalización do crucigrama implicaría conseguir unha cifra de tres números (en letra), que lles permitiría abrir cada un dos candados e conseguir o premio final.
Según a orde de apertura dos candados, irían obtendo as notas por equipos. O breakoutedu o fixemos nunha clase, en 45 minutos. Os alumnos e alumnas podían utilizar os ordenadores de aula (proxecto EdixGal), permitinlles utilizar os seus móviles 

6 jun. 2018

#merezcounacalle

PROPOSTA DIDÁCTICA

"Pola igualdade de homes e mulleres no nome das rúas" #Merezcounacalle é un proxecto que nace no IES Cartima e a súa profesora Rosa Liarte. Desde o IES de Mugardos e o seu profesor de Historia, Francisco Canoura Quintana o alumnado de 2º da ESO investigamos as rúas a nome de home e a nome de muller. Posteriormente contactamos cos concellos de Mugardos e Ares respectivamente e propuxemos que se interesasen pola realidade e pola igualdade nos seus concellos.
Co proxecto #merezcounacalle non pretendemos cambiar os nomes das rúas. O proposito é chegar á igualdade de rúas  a nome de home e de muller, achegando aos concellos o proxecto e que se comprometan a que as novas rúas dos concellos, leven nome de muller hasta chegar á igualdade real.

O proxecto elaborado polos alumnos de 2º da ESO, tivo varias fases:

 1ª FASE DO PROXECTO
Tarefas:
  - Procura de información das rúas dos municipios a través de Google Maps. - Capturas de pantallas do mapa de municipio e sinalar as rúas de homes e mulleres.
 - Realizar un reconto das rúas e preparar unha presentación para expoñer en clase aos compañeiros/ as ante o/a profesor/a


- Cos resultados obtidos redactar unha carta dirixida ao concelleiro/a ou ao alcalde/ sa para o seu coñecemento.


 - Facer chegar a carta ás autoridades e  mostrar que as autoridades se suman ao proxecto para que o alumnado vexa que o seu traballo pode ter un impacto social. 
Lamentablemente neste punto, temos que constatar que as autoridades competentes non se puxeron en contacto cos alumnos e alumnas para interesarse polo proxecto.

2ª FASE DO PROXECTO
 Tarefas:
 - Procura de información de mulleres relevantes que merezan unha rúa.
 - Realizar traballos monográficos das mulleres relevantes e presentalos en clase.

29 may. 2018

BREAK OUT EQUIPO 4

5 PROBA


Debes completar o seguinte crucigrama, e conseguirás unha cifra de tres números. Con esta cifra abrirás o segredo da Idade Media, desde a caída do Imperio Romano diferentes persoaxes disfrutaron do coñecemento deste privilexio. Na túa man está conseguir o mesmo. ¡¡¡ÁNIMO!!!


BREAK OUT EQUIPO 3

5 PROBA


Debes completar o seguinte crucigrama, e conseguirás unha cifra de tres números. Con esta cifra abrirás o segredo da Idade Media, desde a caída do Imperio Romano diferentes persoaxes disfrutaron do coñecemento deste privilexio. Na túa man está conseguir o mesmo. ¡¡¡ÁNIMO!!!


BREAK OUT EQUIPO 2

5 PROBA

Debes completar o seguinte crucigrama, e conseguirás unha cifra de tres números. Con esta cifra abrirás o segredo da Idade Media, desde a caída do Imperio Romano diferentes persoaxes disfrutaron do coñecemento deste privilexio. Na túa man está conseguir o mesmo. ¡¡¡ÁNIMO!!!


BREAK OUT EQUIPO 1

5 PROBA


Debes completar o seguinte crucigrama, e conseguirás unha cifra de tres números. Con esta cifra abrirás o segredo da Idade Media, desde a caída do Imperio Romano diferentes persoaxes disfrutaron do coñecemento deste privilexio. Na túa man está conseguir o mesmo. ¡¡¡ÁNIMO!!!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...